Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
P.F. 2021
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. PROSINCE DO 10. LEDNA
29
P.F. 2021
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. PROSINCE DO 10. LEDNA
30
P.F. 2021
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. PROSINCE DO 10. LEDNA
31
P.F. 2021
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. PROSINCE DO 10. LEDNA
1
P.F. 2021
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. PROSINCE DO 10. LEDNA
Měsíční plán akcí: leden 2021
2
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. PROSINCE DO 10. LEDNA
3
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. PROSINCE DO 10. LEDNA
4
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. PROSINCE DO 10. LEDNA
Ultimejt gauč survajvl ...
5
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. PROSINCE DO 10. LEDNA
6
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. PROSINCE DO 10. LEDNA
7
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. PROSINCE DO 10. LEDNA
8
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. PROSINCE DO 10. LEDNA
9
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. PROSINCE DO 10. LEDNA
10
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. PROSINCE DO 10. LEDNA
11
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021
12
Online burza škol JHK (základní informace)
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021
Online burza střední škol Jhk (podrobnější informace - důležitá aktualizace)
13
Online burza škol JHK (základní informace)
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021
Online burza střední škol Jhk (podrobnější informace - důležitá aktualizace)
14
Online burza škol JHK (základní informace)
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021
Online burza střední škol Jhk (podrobnější informace - důležitá aktualizace)
15
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021
16
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021
17
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021
18
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021
19
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021
20
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021
21
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021
22
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021
23 24
25 26 27 28 29 30
Přípravné online kurzy k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia
31
Drobečková navigace

Hlavní strana > Žáci > On-line výuka > Základy programování > Seznamy

Seznamy

Seznam v jazyku Python je nejobecnější posloupností. Seznamy mohou obsahovat libovolné datové typy (čísla, řetězce, další seznamy). Seznamy:

  •  Jsou posloupnostmi objektů – jsou to místa (kolekce), kam můžeme umísťovat další prvky. Jsou to kolekce s definovaným pořadím prvků – posloupnosti.
  •  Umožňují přístup k prvkům přes pořadí – patří mezi posloupnosti, takže mají definované pořadí prvků.
  •  Mohou být heterogenní, vnořené a mohou mít proměnlivou délku.
  •  Jsou nekonstantními posloupnostmi, takže můžeme volně přidávat a odebírat prvky.
  •  Jsou referencí na objekty.

Operace se seznamy

Zápis konstanty či operace

Význam

L1 = []

Prázdný seznam

L2 = [0, -1, 3, 5]

Seznam o čtyřech prvcích

L3 = ['abc', 3, [2,4,'def']]

Vnořený seznam

L3[1]

Výběr prvku

L2[1:2]

Výběr části

L1 + L2,   L2 * 3

Skládání, opakování

for x in L2:,   3 in L2

Procházení prvky, je 3 prvkem L2

len(L2)

Počet prvků

del L2[2],  del L3[0:2]

Vymazání prvku, části

L2[1] = -1,  L2[1:3] = [2, -1]

Přiřazení prvku, části

list(range(4))

Vrací seznam, obsahující po sobě jdoucí čísla z daného intervalu

min(s)

Minimální hodnota v seznamu s

max(s)

Maximální hodnota v seznamu s

Příklady (výstup z počítače je psán tučně):

délka seznamu:

len([1, 0, -1, 2])

4

sloučení dvou seznamů:

[1, 2] + [0, 4, -4]

[1, 2, 0, 4, -4]

opakování::

['abc', 2] * 3

['abc', 2, 'abc', 2, 'abc', 2]

výpis prvků seznamu:

for x in [0, 2, -2, 4]: print x,

0 2 -2 4

výpis části seznamu:

L1 = [0, 1, 2, -2, 5]

L1[2:5]

[2, -2, 5]

výpis prvku seznamu:

L1[-3]

2

změna prvku seznamu:

L1[1] = -2

L1

[0, -2, 2, -2, 5]

vymazání prvku ze seznamu:

del L1[2]

L1

[-2, -2, 2, 5, 'abc']

Metody seznamů

Metoda je funkce, která se určitým způsobem váže na určitý objekt, při svém zavolání modifikuje pouze tento objekt:

s v metodě je seznam.

Metoda

Význam

list(s)

Konvertuje posloupnost s na seznam

s.append(x)

Přidá prvek na konec seznamu. Tato metoda je ekvivalentní zápisu s[len(a):] = [x]

s.extend(L)

Na konec seznamu s přidá všechny prvky seznamu L; je ekvivalentní zápisu

s[len(a):] = L

s.insert(i,x)

Vloží prvek x na pozici i. Argument i znamená index prvku, před který se má nová položka vložit, tudíž s.insert(0,x) vloží prvek na začátek seznamu, zatímco s.insert(len(a),x) na konec (jde o totéž jako s.append(x)

s.remove(x)

Ze seznamu odstraní daný prvek x, pokud prvků rovných x se v seznamu nachází více, odstraní se první jeho výskyt. Nenajde-li metoda prvek x, dojde k výjimce.

s.pop([i])

Odstraní prvek na pozici i a vrátí jeho hodnotu. Argument i je nepovinný, jeho vynecháním dojde k odstranění posledního prvku seznamu.

s.index(x)

 

Vrátí index prvního prvku seznamu, jehož hodnota je rovna x. Není-li prvek nalezen, dojde k výjimce.

s.count(x)

 

Vrátí počet všech výskytů prvků, jejichž hodnota je rovna x. Není-li nalezen žádný prvek, vrátí nulu.

s.sort()

 

Seřadí prvky seznamu podle velikosti, přičemž modifikuje původní seznam.

s.reverse()

 

Obrací seznam -- první prvek se stane posledním, druhý předposledním atd. Změna se děje opět na původním seznamu.

 

Následují příklady ukazující použití jednotlivých metod seznamu:

vytvoření seznamu z řetězce:

  list('avdb')

  ['a', 'v', 'd', 'b']

počet prvků v seznamu
     a = [66.6, 333, 333, 1, 1234.5]
print(a.count(333), a.count(66.6), a.count('x'))
2 1 0
počet vložení prvku a připojení prvku s seznamu
a.insert(2, -1)
a.append(333)
a
[66.6, 333, -1, 333, 1, 1234.5, 333]
index prvku
a.index(333)
1
vyhledání a odstranění prvku
a.remove(333)
a
[66.6, -1, 333, 1, 1234.5, 333]
Obrácení prvků v seznamu
a.reverse()
a
[333, 1234.5, 1, 333, -1, 66.6]
Setřídění prvků v seznamu
a.sort()
a
[-1, 1, 66.6, 333, 333, 1234.5]

Literatura:

[1] Rubeš, J.: Nebojte se programovat, ComputerMedia, Bedihošť 2001

[2] Lutz, M., Ascher, D.: Naučte se Python, Grada, Praha 2003

[3] Beazley, D. M.: Python, Neocortex, Praha 2002

[4] Python Reference Manual

[5] Švec, J.: Létající cirkus, Python tutoriál, 2003

[6] Švec, J.: Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus), py.cz, release 2.2, 2002

Úkol:  

  1. Vytvořte seznam z křestních jmen všech dívek vaší třídy.
  2. Seznam uspořádejte vzestupně dle křestních jmen
  3. Vytvořte množinu křestních jmen dívek vaší třídy.
  4. Vypište postupně všechny dvojice, které budou obsahovat křestní jméno z množiny křestních jmen dívek a počet výskytů tohoto křestního jména v seznamu dívek.