Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
2
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
3
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
4
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
5
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
6
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
7
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
8
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
9
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
10
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
11
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
12
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
13
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
14
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
15
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
16
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
17
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
18
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
19
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
20
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
21
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
22
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
23
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
24
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
25
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
26
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
27
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
28
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
29
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
30
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
31
Prázdninový provoz pro veřejnost 1.7.2022 - 31.8.2022
Drobečková navigace

Hlavní strana > Žáci > On-line výuka > Základy programování > Seznamy

Seznamy

Seznam v jazyku Python je nejobecnější posloupností. Seznamy mohou obsahovat libovolné datové typy (čísla, řetězce, další seznamy). Seznamy:

  •  Jsou posloupnostmi objektů – jsou to místa (kolekce), kam můžeme umísťovat další prvky. Jsou to kolekce s definovaným pořadím prvků – posloupnosti.
  •  Umožňují přístup k prvkům přes pořadí – patří mezi posloupnosti, takže mají definované pořadí prvků.
  •  Mohou být heterogenní, vnořené a mohou mít proměnlivou délku.
  •  Jsou nekonstantními posloupnostmi, takže můžeme volně přidávat a odebírat prvky.
  •  Jsou referencí na objekty.

Operace se seznamy

Zápis konstanty či operace

Význam

L1 = []

Prázdný seznam

L2 = [0, -1, 3, 5]

Seznam o čtyřech prvcích

L3 = ['abc', 3, [2,4,'def']]

Vnořený seznam

L3[1]

Výběr prvku

L2[1:2]

Výběr části

L1 + L2,   L2 * 3

Skládání, opakování

for x in L2:,   3 in L2

Procházení prvky, je 3 prvkem L2

len(L2)

Počet prvků

del L2[2],  del L3[0:2]

Vymazání prvku, části

L2[1] = -1,  L2[1:3] = [2, -1]

Přiřazení prvku, části

list(range(4))

Vrací seznam, obsahující po sobě jdoucí čísla z daného intervalu

min(s)

Minimální hodnota v seznamu s

max(s)

Maximální hodnota v seznamu s

Příklady (výstup z počítače je psán tučně):

délka seznamu:

len([1, 0, -1, 2])

4

sloučení dvou seznamů:

[1, 2] + [0, 4, -4]

[1, 2, 0, 4, -4]

opakování::

['abc', 2] * 3

['abc', 2, 'abc', 2, 'abc', 2]

výpis prvků seznamu:

for x in [0, 2, -2, 4]: print x,

0 2 -2 4

výpis části seznamu:

L1 = [0, 1, 2, -2, 5]

L1[2:5]

[2, -2, 5]

výpis prvku seznamu:

L1[-3]

2

změna prvku seznamu:

L1[1] = -2

L1

[0, -2, 2, -2, 5]

vymazání prvku ze seznamu:

del L1[2]

L1

[-2, -2, 2, 5, 'abc']

Metody seznamů

Metoda je funkce, která se určitým způsobem váže na určitý objekt, při svém zavolání modifikuje pouze tento objekt:

s v metodě je seznam.

Metoda

Význam

list(s)

Konvertuje posloupnost s na seznam

s.append(x)

Přidá prvek na konec seznamu. Tato metoda je ekvivalentní zápisu s[len(a):] = [x]

s.extend(L)

Na konec seznamu s přidá všechny prvky seznamu L; je ekvivalentní zápisu

s[len(a):] = L

s.insert(i,x)

Vloží prvek x na pozici i. Argument i znamená index prvku, před který se má nová položka vložit, tudíž s.insert(0,x) vloží prvek na začátek seznamu, zatímco s.insert(len(a),x) na konec (jde o totéž jako s.append(x)

s.remove(x)

Ze seznamu odstraní daný prvek x, pokud prvků rovných x se v seznamu nachází více, odstraní se první jeho výskyt. Nenajde-li metoda prvek x, dojde k výjimce.

s.pop([i])

Odstraní prvek na pozici i a vrátí jeho hodnotu. Argument i je nepovinný, jeho vynecháním dojde k odstranění posledního prvku seznamu.

s.index(x)

 

Vrátí index prvního prvku seznamu, jehož hodnota je rovna x. Není-li prvek nalezen, dojde k výjimce.

s.count(x)

 

Vrátí počet všech výskytů prvků, jejichž hodnota je rovna x. Není-li nalezen žádný prvek, vrátí nulu.

s.sort()

 

Seřadí prvky seznamu podle velikosti, přičemž modifikuje původní seznam.

s.reverse()

 

Obrací seznam -- první prvek se stane posledním, druhý předposledním atd. Změna se děje opět na původním seznamu.

 

Následují příklady ukazující použití jednotlivých metod seznamu:

vytvoření seznamu z řetězce:

  list('avdb')

  ['a', 'v', 'd', 'b']

počet prvků v seznamu
     a = [66.6, 333, 333, 1, 1234.5]
print(a.count(333), a.count(66.6), a.count('x'))
2 1 0
počet vložení prvku a připojení prvku s seznamu
a.insert(2, -1)
a.append(333)
a
[66.6, 333, -1, 333, 1, 1234.5, 333]
index prvku
a.index(333)
1
vyhledání a odstranění prvku
a.remove(333)
a
[66.6, -1, 333, 1, 1234.5, 333]
Obrácení prvků v seznamu
a.reverse()
a
[333, 1234.5, 1, 333, -1, 66.6]
Setřídění prvků v seznamu
a.sort()
a
[-1, 1, 66.6, 333, 333, 1234.5]

Literatura:

[1] Rubeš, J.: Nebojte se programovat, ComputerMedia, Bedihošť 2001

[2] Lutz, M., Ascher, D.: Naučte se Python, Grada, Praha 2003

[3] Beazley, D. M.: Python, Neocortex, Praha 2002

[4] Python Reference Manual

[5] Švec, J.: Létající cirkus, Python tutoriál, 2003

[6] Švec, J.: Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus), py.cz, release 2.2, 2002

Úkol:  

  1. Vytvořte seznam z křestních jmen všech dívek vaší třídy.
  2. Seznam uspořádejte vzestupně dle křestních jmen
  3. Vytvořte množinu křestních jmen dívek vaší třídy.
  4. Vypište postupně všechny dvojice, které budou obsahovat křestní jméno z množiny křestních jmen dívek a počet výskytů tohoto křestního jména v seznamu dívek.