fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31
Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky 2024/2025
Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/25
1
Měsíční plán akcí: únor 2024
2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15
O nonartificiální hudbě s Milanem Parnahajem letos již podruhé
16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Statistika a finance > Paprskové a bublinové grafy

Paprskové a bublinové grafy

Paprskové grafy

Paprskový grafnazývaný pro svůj vzhled také pavoukovitý nebo hvězdný graf, vykresluje hodnoty každé kategorie podél samostatné osy, která začíná ve středu grafu a končí na vnějším prstenci.

Příklad 1a:

Zadání: Vyjádřete v grafu vzájemné vzdálenosti krajských měst ČR. Pozn.: Vzdálenosti jsou v km silniční vzdálenosti.

Řešení: Data zadáme v tabulce. Klikněte na obrázek a zvolte záložku "Data". Vlastní graf je v záložce "Vzdálenosti".

Pozn.: Příklady 1a a 1b jsou vytvořeny v Ecelu 2003. Byly však dokončeny v Ecelu 2010, ve kterém lze snáze vytvářet průhlednou výplň oblasti (př. 1b)

Příklad 1b:

Zadání: Porovnejte v grafu vzdálenosti krajských měst ČR od Prahy a od Jihlavy. Zjistěte, které z obou měst pro ostatní krajská města dostupnější. Pozn.: Vzdálenosti jsou v km silniční vzdálenosti.

Řešení: Zdrojová data v tabulce př. 1a. Klikněte na obrázek a vyberte záložku "Data". Pro získání výsledného grafu klikněte na obrázek a zvolte záložku "Porovnani".

Příklad 2:

Zadání: Vyjádřete graficky srovnání časové dostupnosti konečných stanic všech tří tras metra v Praze. Údaje o vzdálenosti představují dobu jízdy metrem v minutách (včetně doby případného přestupu).

Řešení: Zdrojová data v tabulce. Klikněte na obrázek a vyberte záložku "Data". Pro získání výsledného grafu klikněte na obrázek a zvolte záložku "Graf1".

Úkol:

Sestavte tabulku a paprskový graf. Rozdělte 60 hodin tělesné výchovy ve školním roce na atletiku (venku), sportovní hry (společně venku nebo v hale), gymnastiku (v hale) a na bruslení. Dále přiřaďte tyto činnosti vhodným měsícům. Předpokládejte pro jednoduchost, že v měsíci se odučí vždy 6 hodin. Činnosti plánujte tak, že činnost se může v průběhu roku objevi vícekrát (např. atletika v září a říjnu i v květnu a červnu), vždy probíhá souvisle po dobu alespoň dvou měsíců, může však mít různou hodinovou dotací v měsíci. Výsledek pak zakreslete v paprskovém grafu s vynesenými plochami, kde po obvodu budou měsíce září až červen.

 

Bublinové grafy

Bublinový graf je variantou bodového grafu, ve kterém jsou datové body nahrazeny bublinami a další dimenze dat je vyjádřena velikostí bublin. Stejně jako bodový graf ani bublinový graf nepoužívá osu kategorií – vodorovná i svislá osa jsou osy hodnot.

Bublinový graf se dvěma řadami hodnot

Tato varianta představuje neplnohodnotné využítí bublinového grafu, avšak s určitým omezením umožňuje užití i kategorií. Protože místo první řady hodnot, která se má vykreslovat na osu x (vodorovnou), jsou zadány kategorie, zobrazují se na této ose pouze pořadová čísla. Další řada hodnot se vykresluje na svislou osu představuje střed bublin. Poslední hodnota řady (z) představuje velikost bublin, přičemž je možno volit mezi velikostí bublin a průměrem bublin.

Jak již bylo uvedeno, na ose x se zobrazují pouze pořadová čísla. Pokud chceme, aby graf obsahoval kategorie, musíme je zobrazit pomocí popisek jednotlivých bublin.

Příklad:

Zadání: Vyjádřete v grafu počet obyvatel a rozlohu v km2 všech krajů České republiky.

Řešení: Data zadáme v tabulce. Jako první sloupec budou názvy krajů. Druhý sloupec bude obsahovat počet obyvatel. Konečně třetí sloupec obsahuje rozlohu krajů Použijeme bublinový graf. Kategorie (názvy krajů) se nám zobrazí, pokud je zadáme jako popisky (zatržítko: hodnota x).

Bublinový graf se třemi řadami hodnot

Tato varianta představuje plnohodnotné využítí bublinového grafu. První řada hodnot, se vykresluje na osu x (vodorovnou) (nikoli tedy kategorie, jak je obvyklé u jiných grafů) a představuje souřadnici x středů bublin, řada y se vykresluje na svislou osu a představuje souřadnici y středů bublin. Hodnota řady z představují velikost bublin, přičemž je možno volit mezi velikostí bublin a průměrem bublin.

Příklad:

Zadání: Vyjádřete v grafu počet obyvatel, rozlohu v km2 a hustotu osídlení v obyvatelích na km2 správních obvodů obcí s rozšenou působností Karlovarského kraje.

Řešení: Data zadáme v tabulce. Jako první sloupec budou názvy obcí s rozšířenou působností. Druhý sloupec bude obsahovat husotu osídlení. Třetí pak počet obyvatel. Konečně čtvrtý sloupe obsahuje rozlohu správních obvodů obcí. Použijeme bublinový graf. Kategorie (názvy obcí) se nám nerozobrazují, pokud je chceme mít v grafu podobně jako v našem př., musíme je ručně zapsat, v našem př. to bylo pomocí názvu a znaku obcí.

Úkol:

Pomocí webu zjistěte střední vzdálenosti planet od Slunce v mil. km a jejich průměry v km. Data uspořádejte do tabulky a výsledek prezentujte v grafu, kde na svislé ose bude vzdálenost planet od Slunce a průměr bublin bude představovat průměr jednotlivých planet.