Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26
Výuka na škole od 14.10. probíhá pro všechny třídy pouze distančně
Volné dny 26. a 27. října 2020
27
Výuka na škole od 14.10. probíhá pro všechny třídy pouze distančně
Volné dny 26. a 27. října 2020
28
Výuka na škole od 14.10. probíhá pro všechny třídy pouze distančně
29
Výuka na škole od 14.10. probíhá pro všechny třídy pouze distančně
Maturita v roce 2021: Ředitel školy stanovil skutečnosti podle § 19 odst. 1 vyhlášky
30
Výuka na škole od 14.10. probíhá pro všechny třídy pouze distančně
31
Aktualizace školních stránek v říjnu 2020
Výuka na škole od 14.10. probíhá pro všechny třídy pouze distančně
Podzimní soutěž v psaní na PC
1
Výuka na škole od 14.10. probíhá pro všechny třídy pouze distančně
Měsíční plán akcí: listopad 2020
2
Prodloužení nouzového stavu a uzavření škol i po 2. listopadu 2020
3
Prodloužení nouzového stavu a uzavření škol i po 2. listopadu 2020
4
Prodloužení nouzového stavu a uzavření škol i po 2. listopadu 2020
Oplatkův konec aneb pokus o distanční výuku literatury ...
5
Prodloužení nouzového stavu a uzavření škol i po 2. listopadu 2020
6
Prodloužení nouzového stavu a uzavření škol i po 2. listopadu 2020
Energetická olympiáda
Pozdrav z Manchesteru
Výsledky Energetické olympiády
7
Prodloužení nouzového stavu a uzavření škol i po 2. listopadu 2020
8
Prodloužení nouzového stavu a uzavření škol i po 2. listopadu 2020
9
Prodloužení nouzového stavu a uzavření škol i po 2. listopadu 2020
10
Prodloužení nouzového stavu a uzavření škol i po 2. listopadu 2020
Co je nového u EFK?
Cermat aktualizoval Seznam vysokých škol akceptujících nepovinnou ...
11
Prodloužení nouzového stavu a uzavření škol i po 2. listopadu 2020
V. ročník Ekonomické olympiády
Tisková zpráva: Gymnazisté volili a také se účastní studentského summitu
12
Prodloužení nouzového stavu a uzavření škol i po 2. listopadu 2020
13
Prodloužení nouzového stavu a uzavření škol i po 2. listopadu 2020
14
Prodloužení nouzového stavu a uzavření škol i po 2. listopadu 2020
15
Prodloužení nouzového stavu a uzavření škol i po 2. listopadu 2020
Hrajte na ukulele, budete úspěšní v psaní na PC ...
16
Bobřík informatiky letos potřinácté (tentokrát trochu jinak)
Prodloužení nouzového stavu a uzavření škol i po 2. listopadu 2020
Z webu MŠMT: Ministr školství představil školskou část PES
17
Bobřík informatiky letos potřinácté (tentokrát trochu jinak)
Prodloužení nouzového stavu a uzavření škol i po 2. listopadu 2020
18
Bobřík informatiky letos potřinácté (tentokrát trochu jinak)
Prodloužení nouzového stavu a uzavření škol i po 2. listopadu 2020
Po roce je tu zase GISday, tentokrát online
19
Bobřík informatiky letos potřinácté (tentokrát trochu jinak)
Prodloužení nouzového stavu a uzavření škol i po 2. listopadu 2020
20
Bobřík informatiky letos potřinácté (tentokrát trochu jinak)
Prodloužení nouzového stavu a uzavření škol i po 2. listopadu 2020
21 22
23 24 25
Výuka v maturitním ročníku od 25. listopadu 2020
26
Prezentační video ke Dni otevřených dveří
27 28 29
30
Aktualizace školních stránek v listopadu 2020
Bobřík informatiky: Výsledky kategorie SENIOR
Výuka v nižším stupni víceletého gymnázia od 30. listopadu 2020
1 2 3 4
Školní kolo Ekonomické olympiády
5 6
Drobečková navigace

Hlavní strana > Ekonomika a finance II > Výkonost ekonomiky

Výkonost ekonomiky

Výkonností ekonomiky se rozumí, vše co se vyrobí za určité období na určitém území. Pro vyjadřování výkonnosti se užívá několik ukazatelů. Je to předvším hrubý domácí produkt (HDP).

Hrubý domácí produkt (HDP)

Hrubý domácí produkt je ukazatel výkonnosti ekonomiky. Určuje, kolik statků a služeb v peněžním vyjádření ekonomika státu vyprodukovala za jeden rok.

Počítají se do něj statky a služby vyrobené nejen domácími, ale i cizími subjekty. Nepočítají se do něj činnosti, které nejsou ve oficiálních statistikách, např. práce v domácnosti nebo výkony stínové ekonomiky.

Vlivem změny cen je při meziročním srovnávání pochopitelně ovlivněn i HDP. Proto musíme rozlišit:

  • nominální HDP - HDP je oceněn běžnými cenami (cenami aktuálního roku)
  • reálný HDP - HDP je oceněn stálými cenami (cenami výchozího roku)

Pro výpočet HDP se užívají tři metody:

  • výrobní metoda - výsledný HDP je součtem všech přidaných hodnot v rámci výroby statků a poskytovaných služeb.
  • důchodová metoda - výsledný HDP je součtem všech příjmů za vyrobené statky a poskytnuté služby.
  • výdajová metoda - výsledný HDP je součtem spotřeby, investic, vládních výdajů a čistého vývozu.

Při všech uvedených metodách se samozřejmě počítají stejné statky a služby.

Pro mezinárodní srovnání se HDP počítá na jednoho obyvatele.

Pomocí HDP se hodnotí úspěšnost minulého roku či čtvrtletí. Meziroční přírůstek HDP 2 až 3 % je hodnocen jako dobrý, růst o 4 - 5 % jako velmi příznivý.

Růstu ekonomiky lze dosáhnout:

  • zvýšením množství používaných výrobních faktorů - extenzivní růst
  • zvýšením produktivity práce - intenzívní růst. Je to cesta zvýšení kvality výrobních produktů nebo jejich lepší využívání.

Ilustrační obrázek: Výroba letadla Boeing 747

(Ilustrační obrázek: Výroba letadla Boeing 747 - finální montáž sekce draku (křídlo a trup), zdroj Wikimedia Commons)

Produktivita práce je množství statků a služeb vyrobených jedním pracovníkem nebo za jednu jednotku času. Cesty zvyšování produktivity práce:

  • růst kvalifikace
  • moderní technika
  • moderní technologie a organizace práce

Produktivitu práce je třeba si neplést s intenzitou práce. Růst intenzity práce znamená větší výdej práce stejné kvality jedním člověkem nebo za jednotku častu. Samozřejmě růst produktivity práce předpokládá jistou přiměřenou intenzitu práce.

Další metody sledování výkonnosti ekonomiky

Národní důchod

Výpočet národního důchodu užívá jednu z metod výpočtu HDP - důchodovou metodu.

Národní důchod je souhr všech důchodů (příjmů), které získají národní subjekty za poskytnutí výrobních faktorů k ekonomické činnosti.

Hrubý národní produkt (HNP)

Hrubý národní produkt (HNP) je souhr všech statků a služeb v peněžním vyjádření vytvořených za určité období výrobními faktory vlastněnými občany určitého státu, tedy jak doma, tak i v zahraničí.

Výkonnost ekonomiky v ČR sleduje Český statitistický úřad (www.czso.cz). V EU Evropský statistický úřad (Eurostat). Tyto úřady užívají jednotnou metodiku, aby výsledky byly mezinárodně srovnatelné.